Dotace z programu OPPI

S&K LABEL je příjemcem dotací z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Podporován je inovační projekt DIGIFLEXO jejichž cílem
je podpora digitálních a flexotiskových tištěných etiket. Dále je podporován projekt
Marketing, jehož cílem je posílení exportní působnosti. Více informací naleznete zde.

Dotace z programu OPPIK

S&K LABEL je příjemcem dotací z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Podporován je inovační projekt DIGI zaměřený na digitálně tištěné etikety s vysokou kvalitou a projekt Marketing, jehož cílem je posílení exportní působnosti prostřednictvím aktivní účasti na vybraných zahraničních veletrzích. Aktivity projektů jsou realizovány v období let 2016–2018 a 2016–2017.

Dotace z programu OPPIK

S&K LABEL je příjemcem dotací z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Podporován je inovační projekt FLEXO 2017 zaměřený na zavedení flexotiskové tištěné etikety unikátními vlastnostmi a parametry do sériové výroby a uvedení na trh včetně zavedení související inovace výrobního procesu prostřednictvím pořízení nové tiskové technologie. Aktivita projektu je realizována v období let 2017–2019.

 

 

Dotace z programu OPPIK