Dotace z EU

S&K LABEL je příjemcem dotací z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Podporován je Inovační projekt DIGIFLEXO jehož cílem je podpora digitálních a flexotiskových tištěných etiket. Dále je podporován projekt Marketing, s cílem posílení exportní působnosti.

Projekt Marketing

Projekt Marketing I. z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost má za cíl posílit exportní působnost prostřednictvím aktivní účasti na vybraných zahraničních veletrzích. Aktivity projektů jsou realizovány v období let 2016-2017.

 

Druhý projekt Marketing II. z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost má taktéž za cíl posílit exportní působnost prostřednictvím aktivní účasti na zahraničních veletrzích. Aktivity projektů jsou realizovány v období let 2017-2019.

 

Cílem projektu Marketing III. je posílení vazeb a rozšíření exportní působnosti na zahraničních trzích. Aktivity projektu jsou zaměřeny na samotnou účast na oborově vymezených zahraničních veletrzích, kde budou aktivně prezentovány produkty společnosti. 

 

Inovační projekt DIGI a FLEXO 2017

Inovační projekt DIGI je zaměřen na speciálně digitálně tištěné etikety s vysokou kvalitou věrnosti tiskového výstupu. Dále souvisí se zavedením inovací do výrobního procesu, prostřednictvím pořízení nové tiskové technologie. Aktivita projektu je realizována v období let 2016 - 2018.

 

Projekt FLEXO 2017 zaměřený na zavedení flexotiskové tištěné etikety s unikátními vlastnostmi a parametry do sériové výroby a uvedení na trh. Dále souvisí se zavedením inovací do výrobního procesu, prostřednictvím pořízení nové tiskové technologie. Aktivita projektu je realizována v období let 2017–2019.

 

Projekt Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Projekt Podnikové vzdělávání zaměstnanců si klade za cíl zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců společnosti.

 

Projekt Produktová a procesní inovace digitálního tisku etiket

Projekt Produktová a procesní inovace digitálního tisku etiket se zaměřuje na realizaci produktové a procesní inovace s cílem rozšíření produktového portfolia malosériových etiket.