Udržitelnost

Ekologie

Jednáme ekologicky, optimalizujeme spotřebu materiálu pomocí moderních technologií a upřednostňujeme materiály šetrné k životnímu prostředí. Třídíme odpad z výroby etiket ke druhotnému zpracování, recyklujeme odpadové teplo, recyklujeme chemický odpad – především tiskové barvy.

Propagujeme zelená řešení, nabízíme výrobky s certifikátem FSC® a podporujeme osvětu v oblasti ekologie. Díky tomu jsme se stali držiteli certifikace Systém environmentálního řízení dle  ČSN EN ISO 14001.

Certifikace

Jsme držiteli certifikátu FSC® (licenční kód FSC-C112140) a jako takoví jsme začleněni do zpracovatelského řetězce pro ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů. Tím napapomáháme chránit ohrožené a devastované světové lesy. Námi vyrobená etiketa s certifikátem FSC® poskytuje garanci takto získané suroviny.

Náš systém řízení společnosti je udržován v souladu s požadavky norem ČSN EN ISO 9001 a 14001, je certifikován společností Intertek.

HD Flexo je nový standard pro flexotiskovou kvalitu. Firmy, které jsou certifikovány podle standardu HD Flexo, patří k nejlepším ve svém oboru. Tyto společnosti neustále inovují a nabízejí to nejlepší ve flexo kvalitě. Jsme držiteli HD Flexo certifikátu od roku 2014.