FACHPACK 2021

Evropský svátek obalové techniky potvrdil význam veletrhů

5. 10. 2021

Přestože se S&K LABEL tentokrát veletrhu neúčastnil jako vystavovatel, nenechali jsme si ujít příležitost a veletrh minulý týden navštívili. Po dlouhých dvou letech jsme měli opět možnost vidět pohromadě novinky a trendy v obalovém průmyslu, setkat se s partnery a diskutovat o nových obchodních příležitostech.

Udržitelnost hraje prim

Celému veletrhu jednoznačně dominovala problematika ekologicky šetrných obalů, což bylo ostatně hlavní téma minulého i letošního ročníku. My jsme se zaměřili především na udržitelné materiály pro výrobu etiket, inovativní řešení podporující recyklaci produktu a samozřejmě novinky ve výrobních technologiích. Odjížděli jsme s konkrétními nápady, které se týkají jak interních procesů, tak nových řešení při výrobě etiket, které co nejdříve představíme zákazníkům.

I přes nejistotu v průběhu příprav zda akce nakonec proběhne, nižší počet vystavovatelů a nutná hygienická opatření, veletrh nezaostal za minulými ročníky. 788 vystavovatelů z 33 zemí, 24.000 návštěvníků, 7 plných hal, bohatý doprovodný program, to jsou konečná čísla třídenního maratonu a my už se těšíme na ten příští.