NOVINKA V NAŠEM STROJOVÉM PARKU

Přemotávací a inspekční zařízení ABG OMEGA 150

27. 3. 2019

Na přelomu letošního roku proběhly investice do nového přemotávacího a inspekčního zařízení ABG OMEGA 150 s možností inkjet dotisku.

Nový stroj, umístěný v oddělení dokončení a kontroly, umožňuje obousměrné převíjení kotoučů hotové produkce, čímž uvolňuje výrobní kapacitu řezacím zařízením, na kterých se převíjení v případě potřeby doposud realizovalo. Významnou funkcí nově instalovaného zařízení je 100% kontrola kvality inspekčním kamerovým systémem, detekce chybějících etiket, zastavení v případě chybějícího tisku a v neposlední řadě také inkjet dotisk nadefinovaných číselných řad (variabilních dat). Díky těmto funkcím je zajišťěno, aby kontrolovaná produkce 100% vyhovovala stanovaným požadavkům na kvalitu.