PROHLÁŠENÍ K SITUACI COVID-19

11.03.2020

11. 3. 2020

 

Vážení zákazníci a obchodní partneři,

v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády ČR týkají se onemocnění Covid-19 si Vás dovolujeme informovat, že naše výrobní společnost S&K LABEL spol. s r.o. celou věc pečlivě monitoruje a je v každodenním kontaktu s našimi dodavateli tak, abychom byli schopni plně vykrývat veškeré objednávky našich zákazníků.

V současné době nejsou žádné dodávky materiálu ani plnění našich objednávek ohroženy a aktuální situace nevyžaduje přijetí mimořádných opatření ve výrobě ani v logistice při expedici našich výrobků k zákazníkům. Situaci nadále sledujeme a v případě potřeby budeme realizovat nezbytná opatření, o kterých Vás budeme neprodleně informovat prostřednictvím našeho webu tak, abychom co nejvíce minimalizovali možné negativní dopady.

Mezi základní opatření, která jsme aktuálně přijali, patří dodržování zvýšených hygienických pravidel.

 

V Kuřimi dne 11.3.2020