S EKOLOGIÍ TO MYSLÍME VÁŽNĚ

Pomáháme chránit ohrožené a devastované světové lesy

28. 4. 2021

Věděli jste, že jsme již od července 2012 hrdým držitelem FSC® CoC (licenční kód FSC® C112140) certifikátu?

Máme velkou radost, když můžeme jednat ekologicky a pomocí moderních technologií optimalizovat spotřebu materiálu. Jsme začleněni do řetězce pro ekologicky šetrné, sociálně přínosné a ekonomicky životaschopné lesní hospodaření. Tímto způsobem napomáháme chránit ohrožené a devastované světové lesy.

Zajímá-li vás oblast udržitelnosti, detailnější informace naleznete zde: https://www.sklabel.cz/cs/udrzitelnost