TISKNEME S ÚCTOU K PŘÍRODĚ

Trvalá udržitelnost jako dlouhodobý trend

9. 10. 2019

Ekologické aspekty a problematika trvalé udržitelnosti jsou trendem posledních let. Ve všech odvětvích roste poptávka po etiketách, které jsou snadno recyklovatelné a šetrné k životnímu prostředí.

Proto jako firma dlouhodobě propagujeme zelená řešení, podporujeme osvětu v oblasti ekologie a našim zákazníkům nabízíme výrobky s certifikátem FSC®.

Jsme držiteli certifikátu FSC® (licenční kód FSC-C112140) a jsme začleněni do zpracovatelského řetězce pro ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů s cílem jejich ochrany a obnovy. Námi vyrobená etiketa s certifikátem FSC® poskytuje garanci takto získané suroviny.